Η Ιστορία Μας

Το Σύνολο Αρχαίων Ελληνικών Μουσικών Οργάνων «Τέρπανδρος» ιδρύθηκε το 2000 και λειτουργεί υπό τη διεύθυνση του Μιχάλη Γεωργίου.

Η επωνυμία «Τέρπανδρος» επιλέγηκε προς τιμήν του μεγάλου Λέσβιου μουσικού της αρχαιότητας. Η δημιουργία του συνόλου είναι το αποτέλεσμα της προσωπικής έρευνας του Μιχάλη Γεωργίου, καθηγητή μουσικής, ερευνητή και κατασκευαστή των μουσικών οργάνων. Η έρευνα και τα μέχρι σήμερα αποτελέσματά της βρίσκονται σε ένα προχωρημένο στάδιο, και αυτό επέτρεψε τη δημιουργία αυτού του Μουσικού Συνόλου και την προσπάθεια αναβίωσης και προβολής της αρχαίας ελληνικής μουσικής.

Η ιδιαιτερότητα του συνόλου αυτού έγκειται στο ότι αποτελεί το μόνο μουσικό σχήμα παγκόσμια που έχει την δυνατότητα να χρησιμοποιεί μεγάλο αριθμό αρχαίων ανακατασκευασμένων ελληνικών μουσικών οργάνων.

Στόχοι του «Τέρπανδρου» είναι η μελέτη, αναβίωση και προβολή της αρχαίας ελληνικής μουσικής καθώς και η δημιουργική χρήση των στοιχείων της αρχαιότητας, δηλαδή των ανακατασκευασμένων οργάνων και της αρχαιοελληνικής μουσικής τεχνοτροπίας, για σύγχρονη μουσική σύνθεση και για μια διαχρονική προσέγγιση της ελληνικής μουσικής από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα.

Για την επίτευξη των στόχων αυτών, ο «Τέρπανδρος» πραγματοποιεί διαλέξεις και σεμινάρια σε Πανεπιστήμια, εκδόσεις βιβλίων, δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά, σε έντυπα ευρείας κυκλοφορίας κ.ά. Την κύρια όμως δραστηριοποίηση του «Τέρπανδρου» αποτελούν οι συναυλίες που δίνει τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Οι συναυλίες αυτές δεν περιορίζονται πάντα στην επανεκτέλεση αρχαίας ελληνικής μουσικής, καθότι πολλές φορές εκτελούνται με τα αρχαία όργανα (συνοδεία παραδοσιακών ή σύγχρονων οργάνων) και επιλεγμένα κομμάτια από την κοσμική βυζαντινή μουσική, την παραδοσιακή καθώς και από τη σύγχρονη έντεχνη ελληνική μουσική.

Από την ίδρυσή του το 2000 ο «Τέρπανδρος » έχει στο ενεργητικό του μια πλούσια δραστηριότητα με πολλές δράσεις και συναυλίες.